IBON Bookshop: 50-75% off all titles for UP Faculty

UPFacultyCenter

Bilang pakikiisa at pakikiramay sa mga titser ng bayan sa UP System na naapektuhan ng pagkasalanta ng UP Faculty Center noong Abril 1, magbibigay ang IBON Bookshop ng 75% off sa lahat ng aming titles na may copyright na 2014 pababa at 50% off sa lahat ng titles na may 2015 copyright mula April 14 hanggang May 15, 2016.  Para ma-avail ang promo, mangyaring magdala lang po ng kinaukulan ng ID bilang patunay na kayo po ay UP teacher. Tugon din ito sa panawagan ni UP President Alfredo Pascual para sa pagkakaisa para mag-ambag sa muling pagbangon ng UP Faculty Center at buong komunidad.

You may also like

0 comments

By 

Sign In

Reset Your Password

This is a demo online bookshop for testing purposes — no orders shall be fulfilled.